Powodów parujących okien może być kilka. Jedną z nich jest brak skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniu  spowodowane zbyt szczelnymi oknami. Państwa okna posiadają konstrukcję ograniczającą utratę ciepła.  Stosuje się w nich specjalne uszczelki zapobiegające przewiewaniu powietrza, co prowadzi do zakłócenia prawidłowego działania wentylacji.

Szczelne okna ograniczają wymianę powietrza przez co wzrasta poziom wilgoci w pomieszczeniu. Zawartość pary wodnej w powietrzu zależy w dużym stopniu od wilgoci w pomieszczeniach i od krotności wymian powietrza (na godzinę) pomiędzy pomieszczeniem a powietrzem atmosferycznym. Niski poziom wymiany powietrza prowadzi do wzrostu wilgotności i kondensacji pary wodnej oraz rozwoju pleśni. Wykonywanie codziennych czynności takich jak gotowanie, pranie czy po prostu oddychanie powoduje zwiększenie wilgotności powietrza i osiadanie pary wodnej na szybach.

Dlatego też, tak niezbędne jest wietrzenie pomieszczeń i usuwanie z nich nadmiaru nagromadzonych zanieczyszczeń, wilgoci i dwutlenku węgla.

Temperatura punktu rosy – jest to temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia, czego oznaką jest pojawienie się kropelek wody.

Co zrobić w zaistniałej sytuacji? Problem ten, już niejednokrotnie poruszany, omówimy w kolejnych spotkaniach.