Okres, kiedy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać poniżej zera, wiąże się w wielu przypadkach z problemem skraplania pary wodnej na szybach. Jest to zjawisko, które będzie miało miejsce przy dużej wilgotności powierza, słabej wentylacji, lub/i dość wysokim współczynnikiem przenikalności cieplnej szyb.

Po pierwsze: Nadmiar pary wodnej w powietrzu (suszenie prania, gotowanie, przebywanie wielu osób w małym pomieszczeniu) będzie się kondensował w najchłodniejszym miejscu mieszkania, jakim są szyby. Jest to takie samo zjawisko jak parowanie lustra w zamkniętej łazience podczas kąpieli.

Po drugie: Może to prowadzić do zalewania dolnych partii okna: parapetów, podłóg, ścian a w konsekwencji do ich zagrzybienia.

Sposobem na zminimalizowanie, lub wyeliminowanie tego zjawiska jest wykonanie jednej, lub kilku z poniżej wymienionych czynności:

  1. Zadbanie o prawidłową wentylację w mieszkaniu:
  • oczyszczenie i odsłonięcie kratek wentylacyjnych
  • montaż nawiewników okiennych, które w odpowiedni sposób doprowadzą powietrze z zewnątrz – usługę tę oferuje nasza firma. W sklepie internetowym można zapoznać się z bogatą ofertą tego typu urządzeń
  1. sprawdzenie szczelności i współczynnika przenikalności cieplnej U/K szyby. Jeżeli współczynnik jest wyższy niż 1,1, warto wziąć pod uwagę wymianę pakietów szybowych – usługa ta również jest w zakresie naszych kompetencji.
Przed przystąpieniem do prac oferujemy bezpłatną wizytę i konsultacje naszych techników.