W związku z otrzymanym pismem z firmy Maco, informujemy, iż przy produkcji nożyc rozwierno-uchylnych MULTI w okresie od października 2018 do marca 2019 w pojedynczych przypadkach mogło dojść do odchyleń tolerancji wykonania elementów składowych niektórych artykułów. Są to elementy istotne ze względu bezpieczeństwa. Podczas uchylania okien wyposażonych w te nożyce, teoretycznie może dojść do wypadnięcia skrzydła okiennego i tym samym do zagrożenia dla zdrowia i życia. Producent podkreśla, że zagrożenie jest tylko POTENCJALNE. Mimo wszystko warto dokonać przeglądu i wezwać specjalistę w celu weryfikacji. Instrukcja naprawy w linku poniżej:

www.maco.eu/instruction1