Optymalna wilgotność
Właściwa wilgotność znacząco wpływa na komfort wypoczynku, pracy czy nauki.
Różne źródła podają różne zakresy optymalnej wilgotności. Jedni podają zakres 45-55%, inni 50-65%. Jednak najlepiej posługiwać się zakresem określonym w polskiej normie 78/B-03421. W okresie zimowym za warunki optymalne uznaje ona wilgotność w zakresie 40-60%. Wyznacza ona również minimum wilgotności na poziomie 30 %.
Aby sprawdzić wilgotność powietrza w naszym domu trzeba skorzystać ze specjalnego przyrządu pomiarowego zwanego higrometrem (tzw. wilgotnościomierz). Można również wykorzystać innego rodzaju przyrządy – higrografy lub psychrometry.

Kryteria, które decydują o komforcie mieszkalnym to temperatura wewnątrz i względna wilgotność powietrza. Przy temperaturze wynoszącej od 19-22°C optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić około 40-60%.

Skutki nieprawidłowego poziomu wilgotności
Nieprawidłowy poziom wilgotności ma zły wpływ zarówno na nas jak i nasze otoczenie.
Zbyt niska wilgotność (o którą łatwo szczególnie zimą, gdy działa ogrzewanie) wywołuje problemy związane z wysychaniem skóry (co prowadzi do szybszego starzenia się jej) i niszczeniem cery, wysychaniem śluzówki nosa co w konsekwencji obniżonej odporności na infekcje, gorszą pracą systemu immunologicznego (większe ryzyko choroby), ogólny dyskomfort (w skrajnych wypadkach może wywoływać nawet krwawienie z nosa), a to przekłada się na problemy z koncentracją.
Niskiej wilgotności nie lubią też meble – poprzez wysuszanie mogą popękać. Sprzyja ona również powstawaniu ładunków elektrostatycznych na sztucznych materiałach. Zetknięcie z innymi materiałami powoduje przepływ ładunków, co może spowodować uszkodzenie „czułej” elektroniki w urządzeniach.

Sposoby na uzyskanie odpowiedniego komfortu klimatycznego
Najlepszym sposobem na utrzymanie odpowiedniej wilgotności jest oczywiście odpowiednia wentylacja. Po wprowadzeniu szczelnych okien i drzwi nastały problemy z naturalną wentylacją. Wprowadzane są nowe rozwiązania od możliwości rozszczelnienia okien i drzwi, przez montaż dodatkowych nawiewników, do zaawansowanych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Źródło tekstu: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej