W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), że koronawirus (Covid-19) został scharakteryzowany jako pandemia, oraz w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego przez Ministerstwo Zdrowia, niniejszym pragniemy poinformować, że pomimo zaistniałej sytuacji dopełniamy wszelkich starań w celu utrzymania w jak najlepszej jakości świadczonych usług w ramach współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że wprowadziliśmy procedury zaostrzonej higieny według zaleceń WHO