08.04.2011 udało się nam zakończyć prace związane z kompleksowym serwisem okien w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7. Jest to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który został powierzony naszej firmie. Przeprowadzone prace dały pożądany efekt, czego dowodem będą, niedługo zredagowane na naszej stronie, odpowiednie referencje.